Spökfiskande tinor dödar tusentals humrar varje år

Den svenskgrundade djur- och naturorganisationen The Perfect World Foundation vill få stopp på den onödiga utrotningen av marina bestånd som hostas av spökfiskande fiskeredskap. Tillsammans med Prins Albert II av Monaco sjösatte organisationen sitt nya havsprojekt den 5:e maj 2022 i samband med prinsens besök i Sverige.

TEXT: Redaktionen 
Prins Albert II av Monaco. Foto: Tommy Holl.

Ragnhild Jacobsson är ursprungligen från Norge, uppväxt norr om polcirkeln omgiven av knölvalar och späckhuggare men flyttade till Sverige som 11-åring. Idag är hon verkställande direktör och medgrundare för den svenska välgörenhetsorganisationen The Perfect World Foundation. Organisationen grundades efter att hon och hennes make Lars under flera år rest jorden runt och haft möjlighet att tittade in bakom kulisserna på många av världens paradis och semesterorter, där man dessvärre finner allt från skogsskövling av våra vackra och livsavgörande regnskogar till fruktansvärd tjuvjakt och utrotning av biologiska mångfald både på land och i våra hav.

– Det var då vi bestämde oss för att grunda vår organisation med syftet att sprida kunskap om vad som verkligen händer med våra vilda djur och natur till alla dem som inte har möjlighet att uppleva naturen på nära håll. Ge människor som kanske lever i städer bättre insikt i vad som faktiskt pågår och på så sätt skapa fler möjligheter att påverka på olika sätt, säger Ragnhild. Paret Jacobsson har varit aktiva inom bevarandefrågor sedan tidigt 2000 men organisationen med tillhörande 90-konton grundade officiellt först 2010. Under åren har de arrangerat välgörenhetsgalor för att samla in pengar som används för att stötta olika djur- och naturbevarandeprojekt runt om i världen. 2014 när organisationen anordnade sin första stora insamlingsgala gästades den av bland annat Kronprinsessan Victoria.

I samband med sina årliga välgörenhetsgalor delar organisationen även ut det som idag anses vara ett av världens mest prestigefyllda priser inom djur- och naturbevarande; The Perfect World Foundation Award. Galorna har besökts av många celebra gäster och hederspriset har över åren delats ut till bland andra David Attenborough, Jane Goodall och Greta Thunberg, i år tilldelades priset Prins Albert II av Monaco.

– Det är så otroligt roligt och hedrande att uppmärksamma personer som är framstående inom djur- och naturbevarande. Alla pristagare är kanske inte lika kända för allmänheten som till exempel David Attenborough, men då har våra galor fungerat som en mötesplats där alla gäster fått möjlighet att lyssna på pristagarnas spännande tal och ta del av deras kunskap. Jag tror ingen lämnat dessa kvällar utan att känna sig inspirerade och med mer kunskap. Och kunskap är den starkaste kraften till förändring, säger Ragnhild.

Sir David Attenborough tilldelades The Perfect World Foundation Award 2018 under en gala i Göteborg. Med i bild är Sarah Ferguson, Duchess of York & Lars och Ragnhild Jacobson.

Samtidigt som 2022 års gala med fokus på haven ”The Arctic Ocean Gala” lanserade organisationen sitt nya havsprojekt ”Project Ocean”, som sjösattes av Prins Albert när han var på besök i Sverige för att mottaga organisationens hederspris. Projektet inriktar sig främst på plastnedskräpningen av våra hav med stort fokus på spöknät och andra förlorade fiskeredskap. Mer än 50% av mikroplasterna i våra hav härstammar från nedbrytningen av just förlorad fiskeutrustning. 640 000 ton eller 640 miljoner kilo fiskeutrustning lämnas av olika anledningar kvar i världshaven varje år.

– Jag pratade med vår lokala fiskhandlare häromdagen och han berättade att leveranserna och utbudet av fisk minskar hela tiden. Han förklarade att överfisket gör att tillväxten är för dålig och att han inte kan förstå varför våra politiker inte fattar beslut om att skapa större fredade områden så att fiskbestånden har en chans att återhämta sig… och detta får man höra till och med av en fiskhandlare, säger Ragnhild. Under hummerfisket på Västkusten förloras enligt uppgifter cirka 3 000 hummertinor varje år. En hummertina kan ligga kvar på botten och ”spökfiska” i upp till 100 år innan den faller samman och varje förlorad tina beräknas döda åtminstone tre humrar per år (och mängder av krabbor). Ponera att det varje år förloras 3000 tinor under en hundraårsperiod, det skulle betyda att havsbotten till slut skulle vara fylld av 300 000 spökfiskande hummertinor. Och skulle var och en av dessa tinor spökfiska tre humrar närmar vi oss en miljon humrar som dödas helt i onödan varje år… bara på Västkusten.

”Vår förhoppning är att bjuda in organisationer och företag från hela världen för att ta del av projektet och engagera sig i att skapa en hållbar framtid för våra hav”.

The Perfect World Foundations ”Project Ocean” syftar till att öka kunskapen kring spökfiskeproblematiken med syfte att förebygga att mer fiskeredskap går förlorade samt att skapa möjligheter för att lokalisera, bärga och återvinna redan förlorade nät och fiskeutrustning som skräpar ner, sprider mikroplaster och spökfiskar i våra hav. I detta arbeta har organisationen ingått ett samarbete med Sveriges första Marina Återvinningscentral, för att tillsammans hitta nya lösningar för återvinning och återanvändning.

– Vår ambition är att upprätta ekonomisk hållbarhet kring lokalisering, upptagande och återvinning av spöknät. Detta kommer att innebära påtryckningar på politiker och ett större ansvar från fiskindustrin. Vår förhoppning är att bjuda in organisationer och företag från hela världen för att ta del av projektet och engagera sig i att skapa en hållbar framtid för våra hav, förklarar Ragnhild.

Ragnhild Jacobsson brinner för djur och natur, och hennes organisations arbete är helt ideellt och finansieras till 100% av donationer från företag och privatpersoner.

Det är inte utan att man blir inspirerad av den enorma energi och målmedvetenhet som Ragnhild utstrålar när hon berättar om alla problem som bara måste lösas. Hon brinner för djur och natur, och hennes och organisationers arbete är helt ideellt och finansieras till 100% av donationer och insamlingsgalor.

– När vi grundade The Perfect World Foundation ville vi skapa en plattform för människors och företags engagemang i djur- och naturfrågor och man kan stötta på många olika sätt. Modeskapare Lars Wallin har exempelvis under många år arbetat med ett designprojekt kopplat till hållbarhet och mode där pengarna gått till att plantera tusentals träd. Kan man inte rent ”fysiskt” vara med och stötta kan man alltid plantera ett träd, som man köper på vår hemsida, och få ett fint diplom att ge bort nästa gång man går på middag, säger Ragnhild och avslutar vår pratstund med ett skratt.

HSH Prins Albert II av Monaco är den nionde mottagaren av hederspriset The Perfect World Foundation Award. Foto: Petra björstad.

OM THE PERFECT WORLD FOUNDATION

The Perfect World Foundation är en svenskgrundad ideell organisation som arbetar med vilda djur och natur i kris, världen över. Genom att öka kunskap och sprida medvetenhet vill organisationen skapa mod och förutsättningar för förändring, ett steg i taget. Men en tydlig mission: att rädda världen.


Östermalms Saluhall Magasin No.1 2022.